C BEST FURNITURE AND DESIGN

      เราเริ่มต้นธุรกิจในปี พ.ศ.2520 จัดตั้งบริษัทและโรงงานในปี พ.ศ. 2537 ตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้ว ประสบการณ์ต่างๆมากมายที่ได้สั่งสมและกลั่นกรองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผสานกับมุมมองในการออกแบบตกแต่งที่สามารถตอบสนองได้ทุกแนวทางความต้องการของลูกค้า งานฝีมือที่มีคุณภาพซึ่งผ่านการควบคุมอย่างละเอียดในการผลิตจากโรงงานของเราเอง ที่ทำให้เราสามารถสร้างสิ่งที่ดีที่สุดได้เสมอ เป็นความภูมิใจทุกครั้งที่เราสามารถสร้างผลงานดีๆส่งมอบให้ลูกค้าทุกท่าน ดังคติที่เราคำนึงถึงในทุกๆวันที่เราทำงานคือ “เราจะสร้างแต่สิ่งที่ดีที่สุด”

ให้บริการออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยและอาคารทุกชนิด

- บริการออกแบบงานตกแต่งภายใน ( Interior Design ) โดยทีมมัณฑนากรมืออาชีพ

- บริการงานภาพ 3D perspective

- บริการรับเหมางานตกแต่งภายในทั้งโปรเจ็ครวมถึงเฟอร์นิเจอร์ Built in จากโรงงานโดยตรง